Poker rooms View all

Fulpot Poker VIP Race x2, Asian room
VIP
Wind Poker Klas Poker
VIP
PokerStars $600 bonus, $20 FREE
VIP
Full Tilt Poker $600 bonus, $25 FREE
VIP
Sky Poker £500 bonus, £20 FREE
VIP
888 poker £230 bonus, £12 FREE
VIP
Winamax €500 bonus, €15 FREE
VIP


GuruPlay – Нов депозит бонус, релоад и фрийролиGURUPLAY – new deposit bonus, reload bonus and freerolls


26 September, 2012 | 12:14 от admin


Нов депозит бонус до $2,500

Guru Poker вече  предлагат пет различни бонуса за първи депозит. Те са насочени както за начинаещи, така и за напреднали играчи. Максималния бонус е увеличен от $1,000 на $2,500, а сроковете за чистене са вече до 90 дни. Можете да се възползвате от всеки един бонус, независимо от сумата, която депозирате. Изберете подходящия за вас бонус от следната таблица:

Бонус код: Сума на бонуса: Точки: Части: Изтича:
FIRST50 $50.00 40 $5.00 90
FIRST250 $250.00 200 $25.00 90
FIRST600 $600.00 450 $50.00 60
FIRST1000 $1,000.00 1,000 $100.00 60
FIRST2500 $2,500.00 15,000 $1,250.00 55

3.6 точки = $1 рейк

Релоад бонус до $500

За всички наши играчи предлагаме специален релоад бонус от 100% до $500. Бонусът се чисти на равни части, като за всеки 900 точки които сте натрупали ще получавате по $50 бонус във вашите сметки. Разполагате с 60 дни за да изчистите целият бонус.

Бонус код: Сума на бонуса: Точки: Части: Изтича:
няма $50.00 900 $50.00 60

3.6 точки = $1 рейк

За да получите бонуса трябва да депозирате без бонус код! След като вече сте депозирали трябва да изпратите писмо до: promotions@guruplay.com със следни текст:

Заглавие: Reload bonus

Текст: I made a deposit of “x” amount and I would like to claim my Reload 500 bonus.”

$5,000 Depositor Freerolls & $5,000 Wellcome back Freeroll

$5,000 Depositor Freerolls

Вземете допълнително валю от първият си депозит в GuruPlay. Направете вашият първи депозит сега и ще получите безплатен вход във $5,000 фрийрол. Фрийролът е само за новодепозирали играчи. Ето малко повече инфо:

Име: $5,000 Weekly New Deposit Freeroll
Награден фонд: $5,000
Вход: Билет
Изисквания: Само за новодепозирали играчи
Дата и час: Септември 25ти, 21:00 часа
Октомври 2ри, 21:00 часа
Октомври 9ти, 21:00 часа
Октомври 16ти 21:00 часа

$5,000 Wellcome back Freeroll

Единственото условие за да участвате във фрийтола е да сте били неактивни през последните 45 дни и да направите депозит.

Име: $5,000 Wellcome back Freeroll
Награден фонд: $5,000
Вход: Билет
Изисквания: Трябва да сте били неактивни през последните 45 дни и да направите депозит
Дата и час: Октомври 1ви, 21:00 часа

Up to $2500 new deposit bonus

GuruPlay now offers you five different bonuses for a first deposit. They are for beginners and pros as well. The maximum bonus is now $2500 ($1000 before), and the term is now up to 90 days. You can use every one of the bonuses no matter of your deposit. Choose the appropriate for you bonus from the following table:

Bonus code: Sum: Points: Piece: Expires:
FIRST50 $50.00 40 $5.00 90
FIRST250 $250.00 200 $25.00 90
FIRST600 $600.00 450 $50.00 60
FIRST1000 $1,000.00 1,000 $100.00 60
FIRST2500 $2,500.00 15,000 $1,250.00 55

3.6 points = $1 rake

Up to $500 Reload Bonus

For all of our players we offer a special 100% reload bonus up to $500. For every 900 points you earn you will get $50 bonus in your account. You have 60 days to clean the whole bonus.

Bonus code: Sum: Points: Piece: Expires:
none $50.00 900 $50.00 60

3.6 points = $1 rake

In order to get the bonus you need to make deposit without bonus code. After you’ve made your deposit you need to send an e-mail to promotions@guruplay.com with the following text:

About: “Reload bonus”

Text:  “I made a deposit of “x” amount and I would like to claim my Reload 500 bonus.”

$5,000 Depositor Freerolls & $5,000 Wellcome back Freeroll

$5,000 Depositor Freerolls

Get additional value from your first deposit in GuruPlay. Make your first deposit now and you’ll get a free ticket  for the $5,000 Freeroll. This freeroll is for new depositors only. More info here:

Name: $5,000 Weekly New Deposit Freeroll
Prize pool: $5,000
Buy in: Ticket
Requirements: New Depositor Players only
Date & Time: September 25th, 18:00 GTM

October 2nd, 18:00 GTM

October 9th, 18:00 GTM

October 16th 18:00 GTM

$5,000 Wellcome back Freeroll

In order to play in this tournament you must have been inactive during the last 45 days and make a deposit.

Name: $5,000 Wellcome back Freeroll
Prize pool: $5,000
Buy in: Ticket
Reùirements: You must have been inactive during the last 45 days and make a deposit.
Date & Time: October 1st, 18:00 GTM1