Poker rooms View all

Fulpot Poker VIP Race x2, Asian room
VIP
Wind Poker Klas Poker
VIP
PokerStars $600 bonus, $20 FREE
VIP
Full Tilt Poker $600 bonus, $25 FREE
VIP
Sky Poker £500 bonus, £20 FREE
VIP
888 poker £230 bonus, £12 FREE
VIP
Winamax €500 bonus, €15 FREE
VIP


PKR: още по – добър софтуер след последния ъпдейтPKR: even better softare after the last update


21 July, 2012 | 18:03 от admin


Не случайно PKR печелят награда за най-добър покер софтуер две години подред – продуктът им е наистина уникален, а малко по малко става и много по привлекателен и забавен за игра на покер. Последните допълнения, които са факт от няколко дни правят преживяването по време на игра още по-забавно.

Най-голямата промяна е възможността да отваряте до девет отделни прозореца, а не както досега да виждате всички маси, на които играете само в един. Старата опция, разбира се още е в сила и лично според мен за игра на 4 маси е по-подходяща, защото масите са добре видими и някак си се играе по-лесно. Ако обаче искате да отворите повече от четири маси новата функция ви дава възможност да ги нагодите спрямо вашите желания.

В социалната част на играта най-голямото подобрение е възможността да си купувате напитки по време на игра и съответно да черпите някой или пък вас да ви почерпят. Може да избирате измежду бира, сок, уиски, текила, вино и коктейли. Най-забавно определено е шотчето текила и по-скоро начина по-който вашия аватар реагира след изпиването му, но за да видите какво точно имам предвид ще трябва да го видите с очи.

Други по-дребни новости в новата версия на софтуера са:

  • Нов фон на масите – играете на луксозна яхта
  • Подобрено чат меню
  • Нови емоции и подобрено меню, с което да може да изразите своите емоции по-лесно и бързо
  • Нова камера на масата “My Seat”

След няколко седмици предстои и дългоочакваният модул за история на ръцете, който ще бъде революционен и ще ви позволява да си споделяте ръцете с приятели в Youtube още докато играете. Видео клипа по-долу ще ви даде бегла представа за нещата, но най-добре си пуснете залата, за да видите подобренията на практика.

Съвсем наскоро PKR обновиха и турнирната си програма, така че ако скоро не сте посещавали залата може да разгледате за какво иде реч, а списък с всички нови турнири и информация за тях може да намерите на – Нова турнирна програма на PKR Poker

It is not a coincidence that PKR win the Best Poker Software Award two years in a row – their product is really unique and little by little it is becoming much more attractive and funny for poker gaming. The last additions that are a fact for a few days now make the poker playing experience even funnier.

The biggest change is that now you can open up to nine windows and not as before to see all the tables you are playing on in one window only. The older option of course is still in force and for me personally it is more suitable for playing on four tables because the tables are easily visible and it’s soehow easier to play. But if you want to open more than four tables the new option gives you the opportunity to adjust them according to your preferences.

In the social aspect of the game the biggest improvement is the opportunity for buying drinks during the gaming process, to buy drinks for someone else or someone to buy drinks for you. You can choose between beer, juice, wine, whisky, tekilla and cocktails. The funniest one is definately the tekilla shot and the way your avatar reacts whenyou drink it but to know what I’m talking about you need to see it with your own eyes.

Other smaler improvements in the new version of the software are:

  • New table background – you are playing on a luxurious yacht
  • A better chat menu
  • New emotions and a new better menu with which you can express your emotions easier and faster
  • A new camera on the “My Seat” table

After a few week comes and the long expected module for Hand History that is revolutionary and allows you to share your hands with friends on YouTube while you are still playing. The video below gives you a slight idea of things but you should better launch the client and experiene everything in pratice.

Quite recently PKR refreshed and their tournament schedule so if you haven’t visited the poker room lately you can heck it out and the full Tournament Schedule and more info you can get on – New PKR Poker Tournament Schedule.1