Poker rooms View all

Fulpot Poker VIP Race x2, Asian room
VIP
Wind Poker Klas Poker
VIP
PokerStars $600 bonus, $20 FREE
VIP
Full Tilt Poker $600 bonus, $25 FREE
VIP
Sky Poker £500 bonus, £20 FREE
VIP
888 poker £230 bonus, £12 FREE
VIP
Winamax €500 bonus, €15 FREE
VIP


Покер олимпиада в PokerHeavenPokerlympic at Poker Heaven


8 July, 2012 | 15:48 от admin


Стани атлет този Юли с нашата 2012 Покер Олимпиада Промоция.

От 9 до 22 Юли 2012, PokerHeaven  ще провеждаме 2 дневни турнира, с €5 бай-ин за всеки от тях.

Всичките бай-инове ще бъдат добавени към нашето Покер Олимпиада Класиране, заедно с €10,000 като допълнителни награди! В края на промоцията, всички награди ще бъдат раздадени според нашата Структура на Награди по-долу.

Турнир График

Час(GMT) Име Структура
17:30 Pokerlympics 2,500 Начален стак
15 Минути Блайндове
20:00 Pokerlympics Turbo 2,500 Начален стак
5 Минути Блайндове

За горе-посочената промоция играчите ще бъдат наградени според тяхното общо крайно място  в Покер Олимпиада турнирите. Логнете се в the PlayerZone за да видите класирането!

Prizes

Position %
1 15.00%
2 10.00%
3 7.50%
4 5.00%
5 3.50%
6 2.50%
7 2.00%
8 1.75%
9 1.50%
10 1.25%
11 to 20 1.00%
21 to 30 0.80%
31 to 50 0.60%
51 to 100 0.40%

Как ще печеля точки за Класирането?

Подобно на нашата MTT Класиране Промоция, получените точки зависят от бай-ина, броя играчи, и вашето място в класирането.

Използваният алгоритъм е:

Points = 10*[sqrt(n/k)]

n = Number of Players; k = Position

Пример:

100 players (€10 buy-in) 700 players (€10 buy-in)
Position Points Position Points
1 165 1 437
2 117 2 309
3 95 3 252
4 83 4 218
5 74 5 195

Прочетете внимателно правилата и условията на тази промоция.

Ако имате някакви въпроси, се свържете с нас на support@pokerheaven.com или използвайте нашия Live Chat чат на живо.

Get athletic this July with our 2012 Pokerlympics Promotion.

From July 9th to 22nd 2012, Poker Heaven will be running 2 daily tournaments, with a €5 buy-in each.

All buy-ins will be added to our Pokerlympics Leaderboard, along with €10,000 in added prizes! At the end of the promotion all prizes will be paid out according to our Prize Structure below.

Tournament Schedule

Time(GMT) Name Structure
17:30 Pokerlympics 2,500 Starting chips
15 minutes blinds
20:00 Pokerlympics Turbo 2,500 Starting chips
5 minutes blinds

For the above promotion players will be rewarded according to their overall finishing positions in the Pokerlympic tournaments. Log onto the PlayerZone for our updated leaderboard!

Prizes

Position %
1 15.00%
2 10.00%
3 7.50%
4 5.00%
5 3.50%
6 2.50%
7 2.00%
8 1.75%
9 1.50%
10 1.25%
11 to 20 1.00%
21 to 30 0.80%
31 to 50 0.60%
51 to 100 0.40%

How do I earn points towards the Leaderboard?

Similar to our MTT Leaderboard Promotion, the number of points received is dependent on buy-in, number of players, and your finishing position.

The algorithm used is:

Points = 10*[sqrt(n/k)]

n = Number of Players; k = Position

Examples:

100 players (€10 buy-in) 700 players (€10 buy-in)
Position Points Position Points
1 165 1 437
2 117 2 309
3 95 3 252
4 83 4 218
5 74 5 1951